Palais am Spreeufer

Palais am Ufer

Das Palais am Spree­ufer in Ber­lin-Köpe­nick wur­de nach Denk­mal­schutz­kri­te­ri­en saniert und vor dem Wert­ver­fall bewahrt.

Kun­de:
KRKG

Job:
Bran­ding, Expo­sé, Microwebsite